Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – Witra Medikal

Ünvanı : WİTRA MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ

Adresi : İSMETPAŞA MAHALLESİ 5. KENAR CD, 34040 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

Telefon : 0541 211 03 22

MADDE 1.2 – ALICI

Müşteri olarak witramedikal.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini witramedikal.com.tr adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.

MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER

3.1) ALICI, witramedikal.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

ALICI, mal satışına dair uzaktan yapılan sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç) kendisine veya belirtilen adresteki birey/kuruluşa ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir yasal veya cezai sorumluluk kabul etmeksizin ve hiçbir neden belirtmeksizin malı geri göndererek sözleşmeden vazgeçme hakkına sahiptir. Hizmet sağlama ile ilgili uzaktan sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlamaktadır. Cayma hakkı süresi dolmadan önce, tüketici onayıyla hizmet sunumuna başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır. Cayma hakkının kullanılması sonucunda ortaya çıkan masraflar SATICI tarafından karşılanır.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içerisinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirim yapılması ve ürünün 5. madde hükümleri dahilinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması durumunda,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası (Eğer iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade esnasında kurumun düzenlediği iade faturasının da gönderilmesi gerekmektedir. Kurumsal faturalı sipariş iadeleri, İADE FATURASI düzenlenmediği takdirde tamamlanamaz.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve alıcıyı borçlandıran belgeleri ALICI’ya geri ödemek ve 20 gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

e) Eğer ALICI’nın kusurundan dolayı ürünün değerinde azalma meydana gelirse veya iade imkânsız hale gelirse, ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını karşılamakla yükümlüdür.

f) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürün sonucu SATICI tarafından düzenlenen kampanya limitinin altına düşülmesi durumunda, kampanya kapsamındaki indirim tutarı iptal edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilmesi sırasında ödenen kargo bedeli, yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından, yurtdışı siparişlerinde ise ALICI tarafından karşılanır.

h) SATICI, ürünü satarak ALICI’dan aldığı kargo ücretini iade etmez.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın taleplerine göre veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, geri gönderilmesi uygun olmayan nitelikteki ürünler ve hızlı bozulma riski bulunan veya son kullanma tarihi yaklaşmakta olan mallar, ALICI tarafından ambalajının açılmış olması koşuluyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi, Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Bu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değerlere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI, şikayet ve itirazları ile ilgili başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınır ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinin 5 ve 6. fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ ANLAŞMASI

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvan: WİTRA MEDİKAL TİC. LTD. ŞTİ

Adres: İSMETPAŞA MAHALLESİ 5. KENAR CD, 34040 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

Telefon: 0541 211 03 22

Eposta: bilgi@witramedikal.com.tr

1.2 – ALICI

witramedikal.com.tr alışveriş sitesine üye olarak müşteri olan kişi.

Üyelik sırasında kullanılan adres ve iletişim bilgileri temel alınır.

MADDE 2 – KONU

Bu anlaşmanın amacı, ALICI’nın SATICI’nın witramedikal.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda belirtilen nitelikleri ve satış fiyatına sahip ürünün satışı ve teslimatı ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

MADDE 3 – ANLAŞMA KONUSU ÜRÜN

Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli ve siparişin sona erdiği anda olan bilgiler anlaşma konusu ürünü oluşturmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, witramedikal.com.tr web sitesinde anlaşma konusu ürünün temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağı bilgilerini ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini okuyarak ve elektronik ortamda gerekli onayı vererek bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

ALICI, bu anlaşmayı elektronik ortamda onaylayarak, satıcının tüketicilere verilmesi gereken adres, sipariş verilen ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini onaylar.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla, her bir ürün için ALICI’nın ikametgahının uzaklığına bağlı olarak web sitesinde belirtilen süre içinde ALICI’ya veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’teki teslimata ilişkin tüm kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanacak olup, siparişe ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Eğer sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo şirketinin, ürünü ALICI’ya teslim aşamasında karşılaşabileceği her türlü sorun nedeniyle, sipariş verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir nedenle, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün temin edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin ifasının imkânsızlaşması durumunda, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün temin edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaşmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden muaf kabul edilir.

4.9 ALICI, alışveriş sırasında sisteme girdiği kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu kredi kartının kullanımından kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda, nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse, kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında, ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’nın banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığıyla müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – İPTAL ETME HAKKI

ALICI, sözleşmeye konu ürünün kendisine veya belirttiği adreseki kişi/kuruma teslimatından itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe sunmaksızın iptal etme hakkını kullanabilir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi özel günler için özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyonlar kapsamındaki ürünlerde ürünün iadesi kabul edilmemekte; ALICI, bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

İptal etme hakkının kullanılabilmesi için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri dahilinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması durumunda:

a) ALICI’ya veya 3. kişiye teslim edilen ürünün faturası (Kurumsal iade işlemlerinde, iade faturası da gerekmektedir. Kurum adına düzenlenen sipariş iadeleri için İADE FATURASI kesilmedikçe işlem tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade sürecinde, ürünlerin kutusu, ambalajı, gerekli aksesuarları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaştıktan sonraki 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya geri ödenir.

İptal etme hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişler için SATICI, yurtdışı siparişler için ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, ürün satarken ALICI’dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimatı sırasında ALICI’ya sunulan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarının tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle birlikte iade edilecek olan faturada “iade faturasıdır” ibaresi yazılmalı ve ALICI tarafından imzalanmalıdır.

MADDE 6 – İPTAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER

Özellikleri nedeniyle; tek seferlik kullanıma yönelik ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızla bozulabilen veya son kullanma tarihi geçme riski bulunan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – ALICI’NIN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklanması durumunda, ALICI herhangi bir zarar ve ziyan ödemesinde bulunmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

Bu Ön Bilgilendirme’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği değere kadar, ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesi gereği, değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsündeki illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu ön bilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir hasar bulunması durumunda, teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargonuzu iade ediniz. Yeni ürünleriniz tarafımızdan hemen gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda, içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden witramedikal.com.tr sorumlu değildir.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

MADDE 9 – UYARILAR

Kargo paketini imzalamadan önce, taşıma sürecinden kaynaklı hasarlı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer kargo paketinde herhangi bir hasar varsa, teslimatla ilgili belgeleri imzalamadan kargonuzu iade edin ve kargo görevlisine tutanak tutturun. Bu durumda, tarafınıza hızlı bir şekilde yeni ürünler gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden witramedikal.com.tr sorumlu olmayacaktır.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir ve uygulanması için Türk mahkemelerinde dava açılabilir. İşbu sözleşme ve ön bilgilendirme formu, taraflar arasında yapılan alışverişe dair yasal düzenlemeleri içermekte olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Hemen Arayın