Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Saygıdeğer WİTRA MEDİKAL Üyesi,

WİTRA MEDİKAL, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için bazı kişisel bilgilerinizi (ad, yaş, ilgi alanları, e-posta vb.) sizden istemektedir.

WİTRA MEDİKAL’in sunucularında toplanan bu bilgiler, periyodik kampanyalar, özelleştirilmiş promosyonlar ve istenmeyen e-postaların engellenmesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında yalnızca WİTRA MEDİKAL bünyesinde kullanılır.

WİTRA MEDİKAL, üyelik formlarından elde ettiği bilgileri, ilgili üyenin bilgisi dışında veya başka bir talimat olmaksızın üçüncü taraflarla paylaşmamakta, ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

WİTRA MEDİKAL, e-posta adresleri ve üyelik formlarında talep ettiği kişisel bilgiler dışında, site kullanımı sırasında ziyaretçi eylemlerini ve tercihlerini analiz etmekte ve değerlendirmektedir.

Bu istatistiksel veriler, kişisel bilgiler içermez ve daha kişisel ve etkili bir alışveriş deneyimi sunma amacıyla WİTRA MEDİKAL iş ortakları ile paylaşılabilir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamların usulüne uygun şekilde bilgi talep etmesi ve mevcut yasal düzenlemelere göre resmi makamlara açıklama yapılması gerektiği durumlarda ifşa edilebilir. Müşterinin sistemde kayıtlı olan bilgilere yalnızca müşteri erişebilir ve bu bilgileri yalnızca müşteri değiştirebilir. Başkalarının bu bilgilere erişmesi ve değiştirmesi olanaksızdır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için ne WİTRA MEDİKAL ne de ona hizmet sağlayan şirketlerin sunucularında saklanmamaktadır. Bu sayede, ödeme işlemleri WİTRA MEDİKAL arayüzü üzerinden bankanız ve bilgisayarınız arasında gerçekleştirilir.

Üyeler, WİTRA MEDİKAL’ye başvurarak kendileri ile ilgili;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Otomatik sistemlerle analiz edilen işlenen verilere dayalı olarak kişi aleyhine ortaya çıkan bir sonuç için itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme, haklarını kullanabilirler.

WİTRA MEDİKAL, yukarıdaki talepler doğrultusunda, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı veya dijital olarak iletebilir. Taleplerin maliyetli işlemleri gerektirmesi durumunda, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep edilebilir.

Hemen Arayın